Copyright © Uitgeverij Averbode 2020

Facebook
Instagram
Kader: visualiseer en structureer
In de klas is het vaak al een uitdaging om de aandacht van leerlingen te trekken en vast te houden.
Bovendien daagt afstandsonderwijs ons uit om boodschappen nog duidelijker over te brengen.
Visualiseer om afstand te overbruggen
Visualiseren, het vertalen van informatie in beelden, is daarbij essentieel.

Met beelden kan je alle leerlingen bereiken, ongeacht hun ontwikkelingsleeftijd, cognitief niveau, taalniveau of de aanwezigheid van een ontwikkelingsproblematiek.
Wanneer we vanop afstand werken, is het belangrijk om communicatie en lesmomenten te visualiseren en te structureren. Zo krijgen alle leerlingen het juiste kader om te kunnen leren.
VISUALISEREN
Activeer leerlingen met archetypen
Naast het kunnen grijpen en vasthouden van de aandacht van leerlingen, wil je hen ook doelgericht activeren voor bepaalde taken. Daarvoor werken archetypen uitstekend.

Een archetype is een beeld dat meteen een bepaalde rol met een bijhorend gedrag oproept. Deze beelden zijn universeel, niet cultureel bepaald. Dit heeft als voordeel dat iedereen gelijkaardige associaties bij eenzelfde beeld heeft. Je vindt archetypen vaak terug in verhalen, sprookjes en mythen. In de recente geschiedenis heeft C.G. Jung de archetypen onder onze aandacht gebracht.
Je vindt 5 archetypen voor jouw rol als leerkracht en 15 archetypen voor de rollen van leerlingen met bijhorende afbeeldingen onder Storytelling: houd leerlingen bij de les. Je kunt er je creativiteit op los laten, tips & tricks meenemen of voor inspiratie terecht bij onze helpdesk. De archetypen zijn gebruiksklaar voor leerlingen van alle ontwikkelingsleeftijden, in 2 grote groepen onderverdeeld. Download ze hier:
Door archetypen in afstandsonderwijs te gebruiken moet je als leerkracht minder praten, minder toelichten, minder bijsturen. Er ontstaan vaste associaties tussen het beeld en welk gedrag van leerlingen op dat moment verwacht wordt. Opdrachten worden duidelijker en overgangsmomenten zijn beter afgebakend. Je neemt leerlingen bovendien mee in een verhaal, je geeft hen een rol.
Meer info
Storytelling: houd leerlingen bij de les
of via de helpdesk
STRUCTUREREN
Geef houvast
Je hoort het deze dagen vaker: structuur inbouwen is belangrijk. Vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar zonder structuur is er geen rust en ruimte in de hoofden en huizen van onze leerlingen en hun ouders.

Door zoveel mogelijke visuele structuren in afstandsonderwijs te gebruiken, nemen we iedereen mee.
We onderscheiden algemeen 3 vormen van structuur: tijd, ruimte en handelen.
Structureer tijd
Als je ooit je agenda of smartphone zou verliezen, is de kans op choas in je planning groot. Dingen opschrijven, helpt om ze te onthouden.

Zelfs als je over bepaalde informatie denkt ‘dat weten ze wel’ of ‘dat heb ik toch gezegd’, giet deze dan alsnog in een visuele planning. Zo is bepaalde informatie altijd raadpleegbaar, is er minder ruimte voor misverstanden en is er voor alle partijen meer duidelijkheid.
Naast visuele planningen voor leerlingen en ouders is het ook belangrijk je eigen grenzen goed te bewaken. Afstandsonderwijs betekent niet dat leerkrachten 24/24 beschikbaar zijn. Het afbakenen van werkmomenten, lesmomenten en momenten dat je bereikbaar bent voor leerlingen en ouders is noodzakelijk om een marathon en geen sprint te lopen.

We geven je enkele voorbeelden van het structureren van tijd. Je kunt onze helpdesk ook aanvullend contacteren voor extra advies, binnen een bepaalde tijdsstructuur.

1

Structureer plaats

2

3

Structureer handelen
Structuur naast tijd ook de omgeving, de plaats waar je als leerkracht werkt en online lesgeeft. Help leerlingen hun werkplek structureren.
Elimineer overbodige prikkels zoveel mogelijk en kies voor een afgebakende focus. Dit verhoogt de betrokkenheid en creëert het juist leerkader.
Als je wilt dat de nodige klusjes in huis gebeuren en een gezinslid alle boodschappen meebrengt, maak je maar beter een lijstje. Verbale informatie wordt moeilijker opgenomen, sneller verkeerd begrepen en moeizamer opgeroepen. In het bijzonder wanneer de hoeveelheid informatie en de afstand groot zijn. En toch zijn wij meesters in het uitleggen.
Bespaar jezelf energie en structureer het handelen dat je van leerlingen en ouders verwacht. Structureer lesmomenten en opdrachten. Het is een investering van uw tijd, maar dingen honderd keer herhalen is dat ook. Bovendien maak je op deze manier de kans weer groter dat alle leerlingen mee zijn.
Bekijk aanvullend hoe je als leerkracht rituelen kan inbouwen. Je kan leerlingen ook zelf rituelen laten bedenken. Voorbeelden hiervan zijn de dag starten met een kort vertelrondje, elk lesmoment afsluiten met een raadsel, een beurtrol aan leerlingen geven
om hun favoriete eten uit de koelkast te tonen. Rituelen moeten geen grote dingen zijn, maar wanneer je ze systematisch installeert, creëer je betrokkenheid. Rituelen zorgen voor verbinding.
Oudere leerlingen en denkersJonge leerlingen en doeners

Bel de preteaching-helpdesk via 013 780 319
op maandag (13-15u), dinsdag (10-12u) en vrijdag (10-12u)

Bel nu

Bel de preteaching-helpdesk 
via 
013 780 319
op maandag (13-15u), 
dinsdag (10-12u) en vrijdag (10-12u)

Van preteaching naar procoaching

Persoonlijk advies en ondersteuning bij afstandsleren

Van preteaching naar procoaching

Persoonlijk advies en ondersteuning bij afstandsleren

Leerkrachten van jonge leerlingen en doeners
In de klas is het vaak al een uitdaging om de aandacht van leerlingen te trekken en vast te houden.
Bovendien daagt afstandsonderwijs ons uit om boodschappen nog duidelijker over te brengen

Visualiseren, het vertalen van informatie in beelden, is daarbij essentieel.

Met beelden kan je alle leerlingen bereiken, ongeacht hun ontwikkelingsleeftijd, cognitief niveau, taalniveau of de aanwezigheid van een ontwikkelingsproblematiek.
Naast het kunnen grijpen en vasthouden van de aandacht van leerlingen, wil je hen ook doelgericht activeren voor bepaalde taken. Daarvoor werken archetypen uitstekend.

Een archetype is een beeld dat meteen een bepaalde rol met een bijhorend gedrag oproept. Deze beelden zijn universeel, niet cultureel bepaald. Dit heeft als voordeel dat iedereen gelijkaardige associaties bij eenzelfde beeld heeft. Je vindt archetypen vaak terug in verhalen, sprookjes en mythen. In de recente geschiedenis heeft C.G. Jung de archetypen onder onze aandacht gebracht.


Je vindt 5 archetypen voor jouw rol als leerkracht en 15 archetypen voor de rollen van leerlingen met bijhorende afbeeldingen onder Storytelling: houd leerlingen bij de les. Je kunt er je creativiteit op los laten, tips & tricks meenemen of voor inspiratie terecht bij onze helpdesk. De archetypen zijn gebruiksklaar voor leerlingen van alle ontwikkelingsleeftijden, in 2 grote groepen onderverdeeld. Download ze hier:
Als je ooit je agenda of smartphone zou verliezen, is de kans op choas in je planning groot. Dingen opschrijven, helpt om ze te onthouden.

Zelfs als je over bepaalde informatie denkt ‘dat weten ze wel’ of ‘dat heb ik toch gezegd’, giet deze dan alsnog in een visuele planning. Zo is bepaalde informatie altijd raadpleegbaar, is er minder ruimte voor misverstanden en is er voor alle partijen meer duidelijkheid


Naast visuele planningen voor leerlingen en ouders is het ook belangrijk je eigen grenzen goed te bewaken. Afstandsonderwijs betekent niet dat leerkrachten 24/24 beschikbaar zijn. Het afbakenen van werkmomenten, lesmomenten en momenten dat je bereikbaar bent voor leerlingen en ouders is noodzakelijk om een marathon en geen sprint te lopen.

We geven je enkele voorbeelden van het structureren van tijd. Je kunt onze helpdesk ook aanvullend contacteren voor extra advies, binnen een bepaalde tijdsstructuur.
Structuur naast tijd ook de omgeving, de plaats waar u als leerkracht werkt en online lesgeeft. Help leerlingen hun werkplek structureren.

Elimineer overbodige prikkels zoveel mogelijk en kies voor een afgebakende focus. Dit verhoogt de betrokkenheid en creëert het juist leerkader.
Als je wilt dat de nodige klusjes in huis gebeuren en een gezinslid alle boodschappen meebrengt, maak je maar beter een lijstje. Verbale informatie wordt moeilijker opgenomen, sneller verkeerd begrepen en moeizamer opgeroepen. In het bijzonder wanneer de hoeveelheid informatie en de afstand groot zijn. En toch zijn wij meesters in het uitleggen.

Bespaar jezelf energie en structureer het handelen dat je van leerlingen en ouders verwacht. Structureer lesmomenten en opdrachten. Het is een investering van je tijd, maar dingen honderd keer herhalen is dat ook. Bovendien maak je op deze manier de kans weer groter dat alle leerlingen mee zijn.
Volg onze nieuwste inzichten, methodes en coaching.
Volg onze nieuwste inzichten, methodes en coaching.
Bekijk aanvullend hoe je als leerkracht rituelen kan inbouwen. Je kan leerlingen ook zelf rituelen laten bedenken. Voorbeelden hiervan zijn de dag starten met een kort vertelrondje, elk lesmoment afsluiten met een raadsel, een beurtrol aan leerlingen geven om hun favoriete eten uit de koelkast te tonen. Rituelen moeten geen grote dingen zijn, maar wanneer je ze systematisch installeert, creëer je betrokkenheid. Rituelen zorgen voor verbinding.
Leerkrachten van oudere leerlingen en denkers
Op zoek naar een succesvolle tijdsplanning voor je gezin?
Download stappenplan
Ga vlot aan de slag met ons tienstappenplan.
Op zoek naar een succesvolle tijdsplanning voor je gezin?
Ga vlot aan de slag met ons tienstappenplan.

Voor leerkrachten én ouders