SLEUTELS TOT BEGRIJPEND LEZEN

Als het gaat over lezen, kunnen wij bij Uitgeverij Averbode bouwen op onze jarenlange ervaring met kinderboeken en educatieve tijdschriften. Bij de creatie van al onze uitgaven houden wij dan ook rekening met de sleutels van begrijpend lezen. Niet alleen bij onze leesboeken en tijdschriften, maar ook bij onze gloednieuwe taalmethode WAJO! waarin taakgericht werken centraal staat.

Functioneel lezen

Functioneel lezen past perfect bij taakgericht werken: lezen om een taak uit te voeren. 
In WAJO! lezen de kinderen met een concreet doel voor ogen, omdat de teksten gekoppeld worden aan een eindopdracht.

Interactie

Leren in interactie is een tweede uitgangspunt van WAJO!, vanuit het model van de krachtige taalleeromgeving van het CT&O. Wij kiezen voor talrijke coöperatieve werkvormen. Leerlingen lezen samen of ze praten en schrijven over wat ze gelezen hebben. 
Die samenwerking geeft kansen tot 
feedback en tot een beter tekstbegrip.

Strategie-instructie

Voor WAJO! hebben wij een aantal strategieën geselecteerd die we expliciet en impliciet inoefenen. Bv. vragen stellen, visualiseren, samenvatten enz. Wij geven tips voor de instructie hiervan, o.a. door ‘modeling’.

Voor WAJO! hebben wij een aantal strategieën geselecteerd die we expliciet en impliciet inoefenen. Bv. vragen stellen, visualiseren, samenvatten enz. 
Wij geven tips voor de instructie hiervan, o.a. door ‘modeling’.

Leesmotivatie

Het functioneel en interactief lezen, 
dat ingebed is in WAJO!, is de beste garantie tot leesmotivatie. Het geeft de leerlingen namelijk een reden om te lezen
Uiteraard kiezen wij in al onze uitgaven voor interessante teksten en werkvormen om het leesplezier te bevorderen.

Transfer

In WAJO! merkt u een verticale én horizontale samenhang: wij bouwen jaar 
na jaar verder op dezelfde begrippen rond teksttypes, tekststructuur en strategieën. Daarnaast geven wij alvast een aanzet tot transfer naar andere leergebieden door binnen onze methode zo taakgericht en geïntegreerd te werken. Bij verschillende teksten zijn er ook opdrachten waarbij de leerlingen het geleerde in een nieuwe context moeten toepassen.

Als het gaat over lezen, kunnen wij bij Uitgeverij Averbode bouwen op onze jarenlange ervaring met kinderboeken en educatieve tijdschriften. Bij de creatie van al onze uitgaven houden wij dan ook rekening met de sleutels van begrijpend lezen. Niet alleen bij onze leesboeken en tijdschriften, maar ook bij onze gloednieuwe taalmethode WAJO! waarin taakgericht werken centraal staat.

Functioneel lezen past perfect bij taakgericht werken: lezen om een taak uit te voeren. In WAJO! lezen de kinderen met een concreet doel voor ogen, omdat de teksten gekoppeld worden aan een eindopdracht.

++++++

Copyright © Uitgeverij Averbode 2019

Leren in interactie is een tweede uitgangspunt van WAJO!, vanuit het model van de krachtige taalleeromgeving van het CT&O. Wij kiezen voor talrijke coöperatieve werkvormen. Leerlingen lezen samen of ze praten en schrijven over wat ze gelezen hebben. Die samenwerking geeft kansen tot feedback en tot een beter tekstbegrip.

Het functioneel en interactief lezen, dat ingebed is in WAJO!, is de beste garantie tot leesmotivatie. Het geeft de leerlingen namelijk een reden om te lezen. Uiteraard kiezen wij in al onze uitgaven voor interessante teksten en werkvormen om het leesplezier te bevorderen.

In WAJO! merkt u een verticale én horizontale samenhang: wij bouwen jaar na jaar verder op dezelfde begrippen rond teksttypes, tekststructuur en strategieën. Daarnaast geven wij alvast een aanzet tot transfer naar andere leergebieden door binnen onze methode zo taakgericht en geïntegreerd te werken. Bij verschillende teksten zijn er ook opdrachten waarbij de leerlingen het geleerde in een nieuwe context moeten toepassen.

Meer informatieMeer informatieMeer informatieMeer informatieMeer informatie